استخدام بانک توسعه صادرات ايران

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام بانکارسال شده در   01 امرداد 1388-23 July 2009بازدید 21065


استخدام بانک توسعه صادرات ايران

استخدام بانك توسعه صادرات ايران بانك توسعه صادرات ايران در نظر دارد براساس ضوابط آيين نامه استخدامي نظام بانكي دولتي تعداد54نفر از نيروي انساني مورد نياز شعب اين بانك را در شهرستانها از بين برادران فارغ التحصيل واجد شرايط در مقاطع تحصيلي ديپلم، فوق ديپلم و ليسانس پس از كسب موفقيت درمـراحـل آزمــون، مصـاحبـه،گـزينش و تاييـد معاينـات پـزشـكي به صورت قراردادي استخدام نمايد. براي اطلاع از شرايط عمومي، مراحل ثبت نام و تاريخ دريافت كارت ورود به جلسه آزمون متن كامل آگهي استخدام بانك توسعه صادرات ايران را از اينجا دانلود نماييد.
آگهي استخدام بانك همچنين براي تكميل فرم تقاضانامه الكترونيكي از تاريخ 88.5.3 لغايت 88.5.16 به سايت بانك توسعه صادرات ايران مراجعه نماييد و براي پيگيري مراحل بعدي آزمون و دريافت كارت ورود به آزمون شماره رهگيري را كه توسط سيستم اعلام مي شود آنرا نزد خود نگهداري نماييد. متن كامل آگهي استخدام در روزنامه هاي همشهري ،‌جام جم و دنياي اقتصاد مورخ 28/4/88 و 1/5/88 به چاپ مي رسد خاطرنشان مي شود در اين مرحله براي شهر تهران استخدامي انجام نمي شود و در فرصت هاي بعدي از طريق جرايد كثير الانتشار مراتب به اطلاع خواهد رسيد

اخبار مرتبط :
استخدام بانکاخبار روزنامه ها