آگهی استخدام کارشناس و کارشناس ارشد در بانک رفاه

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام بانکارسال شده در   08 مهر 1388-30 September 2009بازدید 16912


آگهی استخدام کارشناس و کارشناس ارشد در بانک رفاه

بانک رفاه کارگران با استعانت از خداوند متعال در نظر دارد در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود در تهران از بین برادران و خواهران واجد شرایط با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و کارشناسی در رشته‌های مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار – نرمافزار – فناوری اطلاعات ) و مهندسی برق – مخابرات پس از موفقیت در آزمون کتبی ، مصاحبه علمی و تخصصی ، تأیید صلاحیت‌‌های عمومی توسط گزینش و نیز احراز توانائی‌ها و سلامت کامل جسمی و روحی از طریق انجام معاینات پزشکی و محتملاً دورههای آموزشی ذیربط ، افرادی را به صورت « قراردادی » استخدام نماید : شرایط عمومی : 1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران ( تابعیت مضاعف نداشته باشد) ؛ 2- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ؛ 3- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ؛ 4- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفة عمومی و یا داشتن معافیت دائم غیرپزشکی ( کارت یا برگ معافیت موقت مورد پذیرش نمی‌باشد ) ؛ تبصره : تاریخ ترخیص از خدمت و یا صدور کارت معافیت دائم باید قبل از تاریخ 1/4/88 باشد . 5- حداکثر سن داوطلب برای دارندگان مدرک تحصیلی پایان دورۀ کارشناسی 28 سال ( متولدین 1/4/1360 به بعد ) ، کارشناسی ارشد 30 سال ( متولدین 1/4/1358 به بعد ) ؛ 6- حداقل معدل کل 14 تمام ؛ 7- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی لازم برای انجام کاری که استخدام می‌شوند بر اساس معاینات پزشکی و طبق تأیید پزشک معتمد بانک ؛ 8- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر ؛ 9- عدم اشتهار به فساد اخلاقی و نداشتن محکومیت کیفری مؤثر ؛ 10- عدم محرومیت از استخدام در ادارات و سازمانهای دولتی ؛ 11- تاریخ فراغت از تحصیل باید قبل از 1/4/88 باشد ؛ 12- عدم اشتغال و نداشتن تعهد انجام خدمت در سایر سازمانها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی ؛ 13- مدارک تحصیلی متقاضیان ، لازم است بر اساس مقررات ذیربط بانک ، مورد تأیید مراجع ذیصلاح باشد ؛ 14- متقاضیان استخدامی الزاماً بایستی در شهر تهران و یا شهرک‌ها ، بخش‌ها و روستاهای تابعه آن در فاصله حداکثر 5 کیلومتری ، سکونت دائمی داشته باشند . ارائة مدارک مثبته مبنی بر سکونت در شهر تهران و حومه ذیربط آن به مدت حداقل 3 سال قبل از تاریخ آزمون ، از قبیل سند مالکیت واحد مسکونی و یا اجارهنامه به نام متقاضی و یا والدین وی در شهر تهران ضروری است ؛ تبصره : در صورتی که به تشخیص مسؤولین بانک اثبات گردد نشانی دائمی محل سکونت متقاضی ، شهر دیگری به جز شهر تهران می‌باشد ، مراحل استخدامی متقاضی بلافاصله متوقف خواهد شد . مدارک لازم : 1- فرم تکمیل شده تقاضا‌نامه ثبت نام مندرج در این آگهی ؛ 2- تصویر خوانا از کلیه صفحات شناسنامة عکسدار ( در صورت داشتن توضیحات تصویر صفحه آخر شناسنامه ) ؛ 3- تصویر مدرک تحصیلی ( گواهی ،‌گواهینامه موقت ، گواهینامه ، دانشنامه ) از مقطع پایان تحصیلات دورۀ متوسطه و بعد از آن ؛ توجه : به مدارک فاقد معدلِ کل یا فاقد رشتة تحصیلی و نیز گواهی‌‌های صادره از سوی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مبنی بر گذراندن واحدهای درسی یا ریز نمرات و همچنین برگ تسویه حساب تحصیلی ، ترتیب اثر داده نخواهد شد ؛ 4- تصویر از دو طرف کارت پایان خدمت یا معافیت دائم غیر پزشکی ؛ توجه : در مورد صحت کلیة مدارک ارسالی ، از مراجع ذیصلاح حسب ضرورت و به تشخیص بانک استعلام خواهد شد . بدیهی است در صورت احراز مغایرت مفاد مدارک ارسالی با شرایط تعیین شده ، بلافاصله مراحل استخدامی متقاضی متوقف و یا ادامة همکاری وی منتفی خواهد بود . 5- اصل رسید بانکی به مبلغ 100,000 ریال( یکصد هزار ریال ) واریز به حساب جاری همراه 5000014 بنام اداره امور مالی این بانک ، قابل پرداخت در کلیه شعب بانک رفاه کارگران ؛ 6- چهار قطعه عکس جدید 4×3 ( تمام رخ با زمینه سفید ) با درج مشخصات فردی ( شامل نام و نام خانوادگی ، شمارۀ شناسنامه و محل صدور آن ) در پشت آن . 7- پیشینۀ شغلی شامل سوابقِ تحصیلی ، مهارتها و سوابق کار ؛ توضیح : افرادی که دارای مهارت و تجربه در یک یا چند مورد از زمینههای ذیل میباشند ، در اولویت بالاتر جهت استخدام قرار میگیرند : - مدیریت و اجرای پروژههای IT ؛ - Network Administration ( مدیریت شبکه ) ؛ - Data Base Administration ( سرپرستی پایگاه دادهها ) ؛ - طراحی شبکههای lanو wan ؛ - Software & Programming ( طراحی و توسعه نرمافزار و برنامهنویسی ) ؛ - طراحی ، توسعه و مدیریت وب سایت ؛ - بانکداری الکترونیک ؛ - سیستمهای IBM Main frame و نرمافزارهای بنیادی . نحوه ثبت‌نام و ارسال مدارک : 1- داوطلبان دو قطعه از عکس های پشت‌نویسی شده را یکی بر روی فرم ثبت نام چسبانده و یک قطعه عکس دیگر را با گیره بر روی مدارک مورد نیاز نصب و سپس کلیة مدارک را به ترتیب بندهای یک تا پنج تنظیم و به یکدیگر منضم نمایند ، به طوری که فرم ثبت نام بر روی سایر مدارک قرار گیرد ؛ 2- داوطلبان واجد شرایط طبق مفاد مندرج در آگهی حاضر ، لازم است برگ تکمیل شده تقاضای ثبت نام خود را به همراه مدارک خواسته شده در داخل پاکت پستی به ابعاد 25×17 سانتی‌متر قرارداده و حتماً روی پاکت پس از درج نشانی « تهران – تقاطع خیابان طالقانی و شهید مفتح – ساختمان شمارۀ 125 – کد پستی 13715-15717 - ساختمان مرکزی شمارۀ دو بانک رفاه کارگران – طبقۀ پنجم – ادارۀ امور منابع انسانی » ، قید نمایند : « مربوط به آزمون استخدام بانک رفاه کارگران » و حداکثر تا پایان روز 15/7/88 با پست پیشتاز به نشانی فوقالذکر ارسال و رسید پستی را نزد خود نگهداری تا در روز توزیع کارت به مسؤولین مربوطه ارائه نمایند ؛ تبصره : در هنگام ارائۀ مدارک حتماً از مسؤول باجه پستی درخواست گردد تاریخ دریافت مدارک را به طور کامل و خوانا در قبض پستی ثبت نماید . تاریخ و محل برگزاری آزمون : متعاقباً از سوی بانک از طریق سایت www.refah-bank.ir به اطلاع داوطلبان خواهد رسید . تذکرات مهم : 1- در صورتی که خلاف هر یک از شرایط اشاره شده در آگهی استخدام در مورد هر یک از داوطلبان به اثبات رسد و یا مشخص شود که داوطلبی با مدرک تحصیلی بالاتر در آزمون شرکت نموده است از استخدام و اشتغال وی در هر مرحله ممانعت به عمل خواهد آمد ؛ 2- به مدارک ناقص و یا مدارکی که پس از تاریخ مقرر و یا به نشانی دیگری ارسال شده باشد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد ؛ 3- بانک پس از برگزاری آزمون کتبی ، به تعداد مورد نظر خود از بین افرادی که بالاترین نمره را کسب نمودهاند ، نسبت به اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان آزمون اقدام خواهد نمود و پس از انجام سایر مراحل ( مصاحبه ، گزینش ، معاینات پزشکی و احتمالاً دوره های آموزشی مورد نظر ) ، قبول‌شدگان نهایی را انتخاب خواهد نمود ؛ 4- هزینه شرکت در آزمون و مدارک ارسالی متقاضیان به هیچ وجه مسترد نخواهد شد ؛ 5- از متقاضیان استخدام تقاضا می‌شود حتی‌المقدور بر اساس آگهی استخدام ( منتشره در روزنامه‌های کثیرالانتشار همشهری ) اقدام به ارسال مدارک نمایند و در صورت تهیة تصویر از آگهی استخدام ، حتماً پیش از ارسال مدارک از صحت و سقم مندرجات آن مطمئن شوند ، در غیر این صورت بانک در قبال رسیدگی به مدارکی که بر اساس آگهی جعلی ارسال گردیده باشد ، مسؤولیتی نخواهد داشت ؛ 6- بانک در قبال افرادی که احتمالاً علیرغم نداشتن شرایط لازم در آزمون مزبور شرکت می‌نمایند ، هیچگونه مسؤولیتی نخواهد داشت ؛ 7- لازم به توضیح است ، استخدام نیروی انسانی مورد نیاز بانک ، بر اساس موفقیت متقاضیان در تمامی مراحل استخدامی ( مشتمل بر آزمون کتبی ، مصاحبه ، گزینش و معاینات پزشکی و موفقیت در دورههای آموزشی مورد نظر ) انجام خواهد شد و چنانچه متقاضیان در هر یک از مراحل فوق حد نصاب یا رتبة لازم را کسب ننمایند موضوع ادامة مراحل استخدامی آنان منتفی خواهد گردید . 8- کلیۀ متقاضیانی که مدارک خود را در مهلت مقرر ارسال نموده اند ، لازم است هر ده روز یکبار به سایت اینترنتی بانک مراجعه و از آخرین تغییرات احتمالی در روند برگزاری آزمون مطلع گردند . بدیهی است بانک در خصوص متقاضیانی که به علت عدم اطلاع از تغییرات احتمالی از شرکت در آزمون و یا دیگر مراحل استخدامی بازمیمانند ، مسؤولیتی نخواهد داشت . بدیهی است بانک رفاه کارگران در انتخاب هر یک از متقاضیان استخدامی بنا بر تشخیص خود و متناسب با نیازهای سازمانی بانک مختار است و گذراندن مراحل استخدام ، هیچگونه حقی برای متقاضیان از جهت استخدام آنان ایجاد نخواهد نمود . http://www.refah-bank.ir/portal/Default.aspx?tabindex=88&tabid=948 منابع آزمون http://www.refah-bank.ir/portal/Default.aspx?tabindex=89&tabid=973
اخبار روزنامه ها