استخدام کارشناس در بانک سینا

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام بانکارسال شده در   28 مهر 1388-20 October 2009بازدید 19873


استخدام کارشناس در بانک سینا

بانك سينا به منظور تكميل نيروي انساني مورد نياز خود در تهران، از داوطلبان داراي تجربه و دانش كافي در سيستم بانكي كشور با شرايط زير، دعوت به همكاري مي نمايد:

1- حداقل 5 سال تجربه در پست هاي مرتبط با امور بين الملل( صدور ضمانت نامه هاي ارزي، اعتبارات اسنادي و روابط كارگزاران) 2- حداقل مدرك تحصيلي:
كارشناسي مرتبط

متقاضيان بايستي پس از تكميل فرم استخدام در سايت اينترنتي به نشاني: www.sinabank.ir

خلاصه سوابق شغلي خود را به همراه تصوير آخرين مدرك تحصيلي و يك قطعه عكس حداكثر تا 10 روز پس از چاپ اين آگهي به صندوق پستي 3131- 14155 ارسال نمايند. شرايط عمومي استخدام:


1- حداقل مدرك تحصيلي ليسانس در رشته هاي مرتبط و مورد نياز بانك سينا

2- حداقل معدل كتبي14 3- ساير شرايط احراز به تشخيص و تاييد كميته استخدام

www.sinabank.ir

استخدام بانک سینا
اخبار روزنامه ها