استخدام در بانک تات

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام بانکارسال شده در   08 دی 1388-29 December 2009بازدید 53072


استخدام در بانک تات

"بانك تات" هشتمين بانك خصوصي جمهوري اسلامي ايران با ويژگي هاي متمايز و نوآور در شبكه بانكي كشور با مشاركت جمعي از خبرگان و نخبگان نظام بانكي و اقتصادي و رويكردي مشتري مدار با شعار" تجربه، اعتماد و توسعه" پا به عرصه فعاليت ميگذارد. بهبود مستمر فرآيند هاي اجرائي و حرفه اي و توجه ويژه به ارتقاء كيفيت زندگي پرسنل ، تحقق آرمان كيفي بانك را به همراه خواهد داشت.در اين راستا جذب و بكارگيري نخبگان تجربي و دانشگاهي و توسعه مهارت هاي عملكردي كاركنان همسو با اهتمام به گسترش توانمندي هاي ارتباطي ايشان دورنماي مديريت سرمايه انساني " بانك تات " است. بدين وسيله از واجدين شرايط دعوت مي شود در صورت تمايل نسبت به تكميل فرم زير اقدام نمايند. http://tatbank724.com/
اخبار روزنامه ها