آگهي استخدام بانک انصار

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام بانکارسال شده در   22 امرداد 1389-13 August 2010بازدید 15619


آگهي استخدام بانک انصار

بانک انصار با استعانت از خداوند متعال ، به منظور دستيابي به الگوي برتر بانكداري اسلامي، با راهبرد مشتري مداري، درنظر دارد بخشي از نيروي انساني � مورد نياز شعب خود را در شهر تهران از بين برادران واجد شرايط با مدرك تحصيلي كارشناسي در رشته هاي : حسابداري و امور بانكي را از طريق آزمون ورودي ، مصاحبه تخصصي و عمومي و سير مراحل گزينش و بازنشستگان بانكها كه داراي تخصص در امور بين الملل و ارزي مي باشند را دعوت به همكاري مي نمايد. شرايط استخدام : - 1 ا عتقاد و التزام عملي به احكام اسلام، اصول و مباني نظام مقدس جمهوري اسلامي و اصل ولايت فقيه - 2 نداشتن سوء پيشينه كيفري - 3 داشتن صحت و سلامت جسمي و رواني و عدم اعتياد به مواد مخدر با تاييد مراجع ذيصلاح - 4 داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم (غير پزشكي) - 5 عدم اشتغال يا تعهد خدمتي به ساير مراكز ، سازمانهاي دولتي و يا وابسته به دولت و خصوصي - 6 دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي (حسابداري ، امور بانكي) مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري - 7 دارا بودن حداقل معدل 14 - 8 ن داشتن سابقه عضويت و يا هواداري از احزاب ، گروهها و سازمانهاي غيراسلامي و التقاطي ، الحادي و غيرقانوني - 9 متولد شهر تهران يا داراي 5 سال سابقه سكونت (با ارائه اسناد از جمله سند مالكيت يا اجاره نامه) - 10 حداكثر سن 40 سال مي باشد. - 11 عدم اشتغال به تحصيل (دانشجو) در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي به هر طريق. U مدارك مورد نياز براي ثبت نام : www.Ansarbank.com . - 1 تكميل فرم تقاضا نامه ثبت نام مندرج سايت - 2 ت صوير خوانا از مدرك تحصيلي ( اصالت مدرك تحصيلي متعاقباً از مرجع صادر كننده استعلام بعمل خواهد آمد) - 3 ت صوير خوانا از پشت و رو كارت ملي - 4 ي كبرگ تصوير خوانا از شناسنامه عكسدار ( درصورت داشتن توضيحات ارسال تصوير صفحه آخر الزامي است) - 5 يكبرگ تصوير خوانا از پشت و روي كارت پايان خدمت يا معافيت دائم (غيرپزشكي) 3 جديد يك شكل با درج مشخصات متقاضي در پشت آن × - 6 دو قطعه عكس 4 - 7 ا رائه گواهي مربوط به وضعيت ايثارگري و بسيج جهت افراد ذينفع U تذكرات : - 1 ا ز افراد واجد شرايط با تعيين وقت قبلي جهت مصاحبه تخصصي حضوري دعوت بعمل خواهد آمد. - 2 ب ه مدارك ناقص و يا مداركي كه پس از تاريخ مقرر به پست تحويل شده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. - 3 ا رسال مدارك هيچگونه تعهدي جهت استخدام براي بانك انصار ايجاد نمي نمايد. - 4 درصورت مغايرت مدارك ارسالي با هويت واقعي داوطلبان از ادامه مراحل استخدام ممانعت بعمل خواهد آمد. - 5 پ ذيرفته شدگان نهايي بايد به صورت محضري متعهد گردند در هر نقطه اي كه بانك تعيين نمايد خدمت نمايند. - 6 داوطلبين عضو خانواده ايثارگر و اعضاء بسيج فعال در شرايط مساوي از اولويت استخدامي طبق ضوابط برخوردار خواهند بود. - 7 شماره تلفن 22565000 جهت ارتباط و پاسخگويي در ساعت اداري جهت موارد ضروري اعلام مي گردد • ت بصره : بازنشسته گان محترم بانكها شرط مدرك تحصيلي ، معدل و محدوديت سني ندارند . .U نحوه ارسال مدارك : متقاضيان محترم مي بايستي مدارك لازم را با پست سفارشي و يا حضوري به نشاني: 19575 تحويل نمايند. -49 تهران ، چهار راه پاسداران ، خيابان شهيد كلاهدوز (دولت) چهار راه اختياريه ساختمان انصار ، واحد گزينش و استخدام ، صندوق پستي7 http://www.ansarbank.com/

آگهي استخدام بانک انصار
اخبار روزنامه ها