استخدام مدير با سرمايه در بجنورد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام بجنوردارسال شده در   18 اردیبهشت 1390-08 May 2011بازدید 2930


استخدام مدير با سرمايه در بجنورد

استخدام
جهت فروشگاههاي زنجيره اي شعبات فاروج - شيروان - بجنورد

تلفن : 09157359235


استخدام مدير سرمايه بجنورد
اخبار روزنامه ها