استخدام انجمن سينماي جوان ايران – دفتر بجنورد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام بجنوردارسال شده در   30 تیر 1390-21 July 2011بازدید 6781


استخدام انجمن سينماي جوان ايران – دفتر بجنورد

انجمن سينماي جوان ايران – دفتر بجنورد از متقاضيان با شرايط ذيل جهت همكاري در مركز فرهنگي ديجيتال دعوت به همكاري مي نمايد.

1-كارشناس فرهنگي كارشناسي رشته هاي فرهنگي 1 1 يك نفر نيمه وقت

2-مدير مجتمع فرهنگي ديجيتال كارشناسي رشته هاي فناوري با 2 سال سابقه كار – 1 تمام وقت

3-كارشناس فناوري كارشناس رشته هاي فناوري و يا فوق ديپلم با 4 سال سابقه مرتبط 1 1 يك نفر نيمه وقت

ضمنا مراكز فرهنگي ديجيتال غيردولتي بوده و هيچ گونه تعهد استخدامي نخواهند داشت.

روابط عمومي انجمن سينماي جوانان ايران دفتر بجنورد
نحوه تماس:
متقاضيان جهت دريافت فرم تقاضانامه و آگاهي از مدارک مورد نياز به سايت انجمن سينماي جوانان بجنورد به آدرس www.busc.ir يا به دفتر انجمن به آدرس خيابان قيام – خيابان جمهوري اسلامي – روبروي تالار سپيد مراجعه نمايند.
آخرين مهلت:
30 تير 1390


استخدام انجمن سينماي جوان ايران – دفتر بجنورد
اخبار روزنامه ها