استخدام کارشناس مدیریت و زبان خارجه در شرکت کشتیرانی در بوشهر

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام بوشهرارسال شده در   10 تیر 1391-30 June 2012بازدید 3794
استخدام کارشناس مدیریت و زبان خارجه در شرکت کشتیرانی در بوشهر

شرکت کشتیرانی هوپاد دریا(والفجر) شعبه بوشهر به ۲ نفر لیسانس کلیه رشته های مدیریت و یا زبان خارجی ورشته های مرتبط با مدیریت بازرگانی بصورت شرکتی استخدام می نماید.
جهت مراجعه به آدرس:بوشهر-صلح آباد کشتیرانی والفجر مراجعه و رزومه خودرا تحویل دهند.
استخدام کارشناس مدیریت استخدام کارشناس زبان خارجه استخدام بوشهر
اخبار روزنامه ها