استخدام پزشک با تخصص های گوناگون در سازمان تامین اجتماعی استان بوشهر

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام بوشهرارسال شده در   30 دی 1391-19 January 2013بازدید 3305


استخدام پزشک با تخصص های گوناگون در سازمان تامین اجتماعی استان بوشهر
مدیریت تامین اجتماعی استان بوشهر جهت تکمیل تیم پزشکی بیمارستان عسلویه بوشهر به تعدادی پزشک در زمینه زیر نیز نیاز دارد.عنوان شغلی : پزشک داخلی


شهرهای محل خدمت : بیمارستان عسلویه بوشهر

جنسیت : مرد/ زن

حداکثر سن : بدون محدودیت

شرایط : حقوق و مزایا :طبق قوانین استخدامی بر حسب ۲kبستری
عنوان شغلی : جراح عمومی


شهرهای محل خدمت : بیمارستان عسلویه بوشهر

جنسیت : مرد/ زن

حداکثر سن : بدون محدودیت

شرایط : حقوق و مزایا :طبق قوانین استخدامی بر حسب ۲kبستریعنوان شغلی : متخصص بیهوشی


شهرهای محل خدمت : بیمارستان عسلویه بوشهر

جنسیت : مرد/ زن

حداکثر سن : بدون محدودیت

شرایط : حقوق و مزایا :طبق قوانین استخدامی بر حسب ۲kبستریعنوان شغلی : متخصص زنان


شهرهای محل خدمت : بیمارستان عسلویه بوشهر

جنسیت : مرد/ زن

حداکثر سن : بدون محدودیت

شرایط : حقوق و مزایا :طبق قوانین استخدامی بر حسب ۲kبستری


عنوان شغلی : متخصص اطفال


شهرهای محل خدمت : بیمارستان عسلویه بوشهر

جنسیت : مرد/ زن

حداکثر سن : بدون محدودیت

شرایط : حقوق و مزایا :طبق قوانین استخدامی


عنوان شغلی : متخصص رادیولوژی


شهرهای محل خدمت : بیمارستان عسلویه بوشهر

جنسیت : مرد/ زن

حداکثر سن : بدون محدودیت

شرایط : حقوق و مزایا :طبق قوانین استخدامیعنوان شغلی : داروساز


شهرهای محل خدمت : بیمارستان عسلویه بوشهر

جنسیت : مرد/ زن

حداکثر سن : بدون محدودیت

شرایط : حقوق و مزایا :طبق قوانین استخدامیعنوان شغلی : دکترای علوم آزمایشگاهی


شهرهای محل خدمت : بیمارستان عسلویه بوشهر

جنسیت : مرد/ زن

حداکثر سن : بدون محدودیت

شرایط : حقوق و مزایا :طبق قوانین استخدامیعنوان شغلی : پزشک عمومی

شهرهای محل خدمت : بیمارستان عسلویه بوشهر

جنسیت : مرد/ زن

حداکثر سن : بدون محدودیت

شرایط : حقوق و مزایا :طبق قوانین استخدامیآدرس و نحوه تماس:

سایت : http://kian-art.com

تلفن : ۰۷۷۱۲۵۴۱۷۴۶و۱۷۷۱۲۵۴۱۷۴۴

مهلت تماس تا تاریخ 2 بهمن ماه سال91استخدام استخدام بوشهر استخدام تامین اجتماعی استخدام پزشک در بوشهر استخدام پزشک در بوشهر
اخبار روزنامه ها