استخدام یک شرکت ساختمانی در بوشهر

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام بوشهرارسال شده در   14 دی 1392-04 January 2014بازدید 1375 استخدام یک شرکت ساختمانی در بوشهر

یک شرکت ساختمانی برای پروژه های خود در شهرستان بوشهر به 2 نفر مهندس با مشخصات زیر نیاز دارد:

1. مهندس عمران با سابقه مفید حداقل 8 سال کار اجرایی

2. مهندس عمران با سابقه مفید حداقل 5 سال کار دفتر فنی کارگاه

متقاضیان می توانند سوابق خود را به آدرس info@oei.co.ir و یا از طریق فکس 22052936 ارسال نمایند.


استخدام بوشهر استخدام در بوشهر استخدامی های بوشهر استخدام کارشناس در بوشهر استخدام کارمند در بوشهر
اخبار روزنامه ها