استخدام شرکت تولید کننده قطعات خودرو از کارشناسان رشته های برق،الکترونیک،برنامه ریزی،کنترل کیفیت

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام خودرو سازیارسال شده در   05 آذر 1390-26 November 2011بازدید 9649


استخدام شرکت تولید کننده قطعات خودرو از کارشناسان رشته های برق،الکترونیک،برنامه ریزی،کنترل کیفیت


استخدام شرکت تولید کننده قطعات <a class=خودرو از کارشناسان رشته های برق،الکترونیک،برنامهریزی،کنترل کیفیت " title="استخدام شرکت تولید کننده قطعات خودرو از کارشناسان رشته های برق،الکترونیک،برنامهریزی،کنترل کیفیت " width="661" height="337" />


استخدام،شرکت تولید کننده،قطعات خودرو،کارشناس برق،الکترونیک،برنامه ریزی،کنترل کیفیت،استخدام خودرو سازی،
اخبار روزنامه ها