استخدام مهندس فنی کارشناس لجستیک و تولید در شرکت تولیدی قطعات خودرو

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام خودرو سازیارسال شده در   25 دی 1390-15 January 2012بازدید 6379استخدام مهندس فنی کارشناس لجستیک و تولید در شرکت تولیدی قطعات خودرو
<a class=استخدام مهندس فنی کارشناس لجستیک و تولید شرکت تولیدی قطعات خودرو " title="استخدام مهندس فنی کارشناس لجستیک و تولید شرکت تولیدی قطعات خودرو " width="550" height="492" style="text-align: right;float: right; " />
پایان مهلت اعتبار آگهی 2 بهمن 90


استخدام مهندس فنی کارشناس لجستیک تولید شرکت تولیدی قطعات خودرو
اخبار روزنامه ها