استخدام کارشناس صنایع و لیسانس پلیمر در شرکت صنعتی قطعات خودرو

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام خودرو سازیارسال شده در   03 اردیبهشت 1391-22 April 2012بازدید 7152استخدام کارشناس صنایع و لیسانس پلیمر در شرکت صنعتی قطعات خودرو

<a class=استخدام کارشناس صنایع و لیسانس پلیمر در شرکت صنعتی قطعات خودرو" title="استخدام کارشناس صنایع و لیسانس پلیمر در شرکت صنعتی قطعات خودرو" width="625" height="526" />
پایان مهلت اعتبار آگهی 1391/02/10
استخدام کارشناس صنایع لیسانس پلیمر شرکت صنعتی قطعات خودرو
اخبار روزنامه ها