استخدام مدیر و کارشناس در شرکتی در زمینه تولید قطعات خودرو

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام خودرو سازیارسال شده در   10 مهر 1391-01 October 2012بازدید 3857
استخدام مدیر و کارشناس در شرکتی در زمینه تولید قطعات خودرو

<a class=استخدام مدیر و کارشناس در شرکت تولیدی در زمینه تولید قطعات خودرو" title="استخدام مدیر و کارشناس در شرکت تولیدی در زمینه تولید قطعات خودرو" width="522" height="500" />
استخدام مدیر استخدام کارشناس استخدام خودروسازی
اخبار روزنامه ها