استخدام مهندس عمران و معماری 90/03/10

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مهندس عمران و معماریارسال شده در   10 خرداد 1390-31 May 2011بازدید 2212


مؤسسـه پـارسه

, مؤسسه پارسه , کاردان و کارشناس , گرایشهای عمران معماری , زمین شناسی مکانیک , کشاورزی با سابقه و بدون , سابقه جهت رتبه بندی
1390/3/10 الی 1390/3/11
22880879

رتبه بندي با تسويه نقدي

, رتبه بندی با تسویه نقدی , مهندسین محترم کلیه رشته های , فنی وفوق دیپلم عمران باشرایط عالی
1390/3/10 الی 1390/3/11
88282936 -88283904

مهندس و فوق ديپلم

, مهندس و فوق دیپلم , عمران،برق،مکانیک وزمین شناسی , جهت رتبه بندی نیازمندیم
1390/3/10 الی 1390/3/11
44266863

دوره‌تخصصي‌سخنوري‌حرفه‌اي

, دوره تخصصی سخنوری حرفه ای , و فنون ارتباطات کلامی , با ارائه گواهینامه پایان دوره
1390/3/10 الی 1390/3/11
77187929و66572492
استخدام مهندس عمران و معماری
اخبار روزنامه ها