استخدام مهندس عمران ، معماری 90/07/28

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مهندس عمران و معماریارسال شده در   28 مهر 1390-20 October 2011بازدید 3966


رتبه بندی با تسویه نقدی , مهندسین محترم کلیه رشته های , فنی وفوق دیپلم عمران باشرایط عالی
88283904 -88282936


مهندس عمران،معماری،مکانیک , زمین شناسی باحداقل 3سال سابقه , جهت رتبه بندی باتسویه نقدی
77998625 - 77828730


مهندس عمران، مکانیک، , برق و زمین شناسی , با 3سال سابقه بیمه جهت رتبه بندی
44266863


یک شرکت بین المللی , در رشته راه و ساختمان , به یک آرشیتکت معمار داخلی , تازه فارغ التحصیل , و مهندس معمار نیازمنداست ,
22340126


خانم مهندس فوق دیپلم , آشنا Atuo CAD , ETABS
armin1966@gmail 88756783
استخدام مهندس عمران،معماری
اخبار روزنامه ها