استخدام مهندس عمران در شرکت بزرگ راهسازی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مهندس عمران و معماریارسال شده در   21 فروردین 1391-09 April 2012بازدید 6055استخدام مهندس عمران در شرکت بزرگ راهسازی

يك شركت بزرگ راهسازي به يك نفر كارشناس عمران با سابقه مفيد در تهيه صورت وضعيت و برآورد و متره وارد به كامپيوتر جهت دفتر تهران نيازمنديم.

Email:Maraghconstraction@yahoo.com

فكس: 88787077-021
آخرين مهلت:
24 فروردين 1391


استخدام مهندس عمران
اخبار روزنامه ها