استخدام سرپرست پشتیبانی و مهندس عمران در شركت مهندسی ساختمانی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مهندس عمران و معماریارسال شده در   02 امرداد 1391-23 July 2012بازدید 3693
استخدام سرپرست پشتیبانی و مهندس عمران در شركت مهندسی ساختمانی

انجام كارهاي وابسته به پشتيباني در كارگاهها

كمينه 7 سال پيشينه كار وابسته

كارشناسي  وابسته

سرپرست پشتيباني و فراهمش

آشنا با اتوكد و نرم افزارهاي وابسته

كمينه 2 سال پيشينه كار وابسته

كارداني عمران

نقشه كش سازه بتني

داشتن پيشينه كار وابسته

كمينه 5  سال پيشينه كار وابسته

كارشناسي

دستيار (منشي مدير عامل)

كمينه 3 سال پيشينه كار وابسته

كمينه 3 سال پيشينه كار وابسته

كارشناسي

سرپرست ايمني

كارنامه كاري خود را به نشاني  زير تارنامه يا دورنگار كنيد:

88573345 021 :دورنگار

Gozinesh@payahoor.com : تارنامه
آخرين مهلت:
7 امرداد 1391استخدام سرپرست پشتیبانی استخدام مهندس عمران
اخبار روزنامه ها