استخدام مربی بدنسازی و گردشگری

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مربیارسال شده در   10 خرداد 1390-31 May 2011بازدید 4208


استخدام مربی


, ناجي آقا جوان جهت کاردر , مجموعه ورزشي پاسداران , واقع درچهارراه پاسداران , خيابان مغان نيازمنديم

استخدام مربی گردشگری

مربی گردشگری , هتل داري ؛ نقشه کشي , حسابداري و کامپيوتر نيازمنديم
66469460_66972949
[مربي رانندگي آقا]
مربي رانندگي آقا

, مربي رانندگي آقا , بدون ماشين نيازمنديم
33544188

استخدام مربی بدنسازی

, به يک مربی بدنسازی , ( خانم ) شيفت صبح , نيازمنديم
77558944

استخدام  نجات غريق

, به تعدادي نجات غريق , خانم وآقا جهت کار دريک , مجموعه ورزشي معتبر نيازمنديم
55317451و77230923


استخدام مربی بدنسازی و گردشگری
اخبار روزنامه ها