استخدام دیپلم و فوق دیپلم ساخت و تولید در شرکت تولیدی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام دیپلمارسال شده در   14 آبان 1390-05 November 2011بازدید 6233استخدام دیپلم و فوق دیپلم ساخت و تولید در شرکت تولیدیبه تعدادي نيرو با مدرك ديپلم يا فوق ديپلم ساخت و توليد با 2 سال سابقه كار ساكن شرق يا جنوب تهران نيازمند است


نحوه تماس:   شهرك شمس آباد با سرويس اياب ذهاب

فاكس:56230126     تلفن تا يكهفته : 56230125
استخدام دیپلم،فوق دیپلم،ساخت و تولید،شرکت تولیدی
اخبار روزنامه ها