استخدام دیپلم جهت آشپزی بر روی کشتی در مرکز دریانوردی کیش رو آبی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام دیپلمارسال شده در   22 آذر 1390-13 December 2011بازدید 8163

استخدام دیپلم جهت آشپزی بر روی کشتی در مرکز دریانوردی کیش رو آبی

دارندگان مدرک آشپزی از اولویت بالاتری برخوردارند .


<a class=استخدام دیپلم جهت آشپزی بر روی کشتی در مرکز دریانوردی کیش رو آبی" title="استخدام دیپلم جهت آشپزی بر روی کشتی در مرکز دریانوردی کیش رو آبی" width="493" height="221" />
استخدام دیپلم آشپزی بر روی کشتی مرکز دریانوردی کیش رو آبی
اخبار روزنامه ها