استخدام کارمند دیپلم جهت کار در دفتر پیشخوان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام دیپلمارسال شده در   08 اردیبهشت 1392-28 April 2013بازدید 9629
استخدام کارمند دیپلم جهت کار در دفتر پیشخوان


کارمند خانم (دیپلم) , جهت کاردر دفترپیشخوان دولت , (منقطه ولنجک)

1392/2/2 الی 1392/2/9

(9تا 16) 22182924
استخدام استخدام دیپلم
اخبار روزنامه ها