استخدام در بهداري كل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام دیپلمارسال شده در   18 اردیبهشت 1388-08 May 2009بازدید 11049


استخدام در بهداري كل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايرا

ن بهداري كل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به منظور تكميل كاركنان بهياري مورد نياز خود از ميان داوطلبان پسر واجد شرايط تعداد 50 نفر را

استخدام

مي‌نمايد. نحوه تماس: داوطلبان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند به آدرس اينترنتي www.police.ir مراجعه نمايند.
اخبار روزنامه ها