استخدام نگهبان در دانشگاه صنعتی شریف

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام دیپلمارسال شده در   11 اردیبهشت 1389-01 May 2010بازدید 10054


استخدام نگهبان در دانشگاه صنعتی شریف

آگهی جذب نیرو ویژه ساکنان شهر تهران دانشگاه صنعتی شریف جهت تأمین نیروي انسانی مورد نیاز خود در نظر دارد تعدادي نگهبان (مرد) از طریق آزمون (مصاحبه یا امتحان) و گزینش از طریق شرکت پیمانکار خدماتی جذب نماید. شرایط لازم: 1 - دارا بودن دیپلم کامل متوسطه 2 - دارا بودن حداکثر 30 سال -3 دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی 4 - متأهل اولویت با کسانی است که داراي شرایط ذیل نیز باشند -1 آشنائی با امداد و نجات و کمکهاي اولیه درمانی و اطفاء حریق 2- دارا بودن کارت بهداشت محیط -3 آشنائی با سیستم هاي حفاظتی و امنیتی 4- طی دوره آموزش دفاع شخصی شرایط عمومی جذب: - تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی - تابعیت نظام جمهوري اسلامی ایران - داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی - عدم اشتغال در سایر موسسات دولتی و نهادهاي انقلابی - داشتن توانائی جسمانی و روانی مناسب با شغل مورد درخواست و عدم اعتیاد به مواد مخدر مدارك مورد نیاز: - تکمیل برگ درخواست شغل - تصویر آخرین مدرك تحصیلی (با ذکر معدل) - تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات، تصویر صفحه آخر) و کارت ملی - تصویر برگ پایان خدمت نظام وظیفه عمومی 3 جدید، تمام رخ، پشت نویسی شده (یک قطعه عکس روي برگ ثبت نام با چسب کاملاً الصاق شود). * 2 قطعه عکس 4 - نحوه ارسال مدارك: 11155 ارسال نمایند (روي پاکت قید گردد مربوط به جذب نگهبان) پس از - متقاضیان واجد شرایط مدارك لازم را حداکثر تا یک هفته پس از انتشار آگهی با پست سفارشی به صندوق پستی شماره 8639 بررسی مدارك ارسال شده، از داوطلبان واجد شرایط بر حسب اولویت جهت شرکت در مصاحبه دعوت بعمل خواهد آمد.
اخبار روزنامه ها