استخدام دیپلم و فوق دیپلم برق (قدرت )

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام دیپلمارسال شده در   13 اردیبهشت 1389-03 May 2010بازدید 16700


استخدام دیپلم و فوق دیپلم برق (قدرت )

اطلاعيه جذب ديپلم و فوق ديپلم برق (قدرت) موسسه آموزشي و پژوهشي آگاهان نيرو به منظور تامين نيروي مورد نياز يك شركت مهندسي وتعميرا ت انتقال نيرو (غيردولتي) درنظر دارد تعدادي داوطلب (مرد) واجد شرايط ذيل را بمنظور استفاده در تعميرات خطوط هوايي فوق توزيع و انتقال ( کارگر بالا کار) جهت اشتغال در شهرستان هاي تهران و قم از طريق آزمون كتبي ، آزمون توانايي عملي و مصاحبه دعوت به همكاري نمايد. شرايط عمومي واختصاصي : 1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران ومتدين به دين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور 2- نداشتن منع استخدامي و دارابودن صلاحيت اخلاقي و عقيدتي 3- دارابودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت كفالت دائم4- عدم تعهد خدمت در موسسات خصوصي يادولتي 5- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي متناسب با وظايف شغلي 6-داشتن حداكثر سن 26 سال (متولدين 1/1/63 به بعد) با ارائه سابقه كار حداكثر 30سال ( متولدين 1/1/59 به بعد ) 7- ساكن تهران و متولد تهران يا ساکن قم و متولد قم 8- داشتن مدرك تحصيلي ديپلم و فوق ديپلم در رشته برق با معدل14 ( چنانچه مشخص گردد كه داوطلب مدرك تحصيلي بالا تر داشته و براي شركت درآزمون از مدرك تحصيلي ديپلم يا فوق ديپلم استفاده نموده است ، از ادامه همكاري محروم خواهد شد ) 9 – عدم اعتياد به مواد مخدر ونداشتن سابقه محكوميت جزائي مدارك مورد نياز : 1- فرم تكميل شده درخواست شركت در آزمون ( فرم ذيل ) 2- دو قطعه عكس 4×3 جديد و پشت نويسي شده 3- تصوير صفحه اول شناسنامه و صفحه توضيحات (در صورت داشتن توضيح) 4- تصوير مدرك تحصيلي و يا گواهي فراغت از تحصيل با ذكرمعدل 5- تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت كفالت دائم6- تصوير کارت ملي · داوطلبان مدارك مورد نياز را حداكثر تاتاريخ 23/2/89 ازطريق پست پيشتاز به صندوق پستي شماره ( 588/17185 ) ارسال و يا به موسسه آگاهان نيرو به آدرس ذيل تحويل نمايند. به مدارك ناقص يا مداركي كه بعد از مهلت مقرر به پست تحويل شده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. حتما در روي پاكت بنويسيد « جذب ديپلم و فوق ديپلم برق» · آدرس موسسه آگاهان نيرو: تهران ميدان شهدا ، خيابان 17 شهريور شمالي ، نبش خيابان تابنده، پلاک 1 تذكرات : 1- از پذيرفته شدگان در آزمون كتبي ، توسط كميته تخصصي آزمون توانايي عملي ( بالا کار ) و مصاحبه به عمل خواهد آمد. 2- از پذيرفته شدگان در آزمون كتبي ، عملي و مصاحبه، معاينات پزشكي جسماني و رواني متناسب با وظايف محوله شغلي بعمل خواهد آمد. 3- خانواده محترم ايثارگران درصورت پذيرفته شدن و احراز شرايط مساوي در اولويت خواهند بود. 4- پذيرفته شدگان نهايي 6 ماه بصورت آزمايشي در واحد هاي مختلف فني مشغول بکار خواهند شد و در صورت رضايت از عملكرد كاري، با آنان قرارداد كار منعقد خواهد شد. 5- در پايان هر سال از پذيرفته شدگان(تا 3 سال)آزمون صلاحيت حرفه اي بعمل خواهدآمد، درصورت عدم موفقيت ، قرارداد آنان تمديد نخواهد شد. توضيحات : 1- كارت ورود به جلسه آزمون در تاريخ 28 و 29/2/89 از ساعت 9 صبح لغايت 15 در محل موسسه آگاهان نيرو، توزيع خواهد شد . 2- زمان و محل برگزاري آزمون در روز توزيع كارت اعلام ميگردد. داوطلبان براي دريافت كارت مي بايست كارت شناسايي معتبر واصل قبض پستي را ارائه دهند. 3- آزمون كتبي بصورت تستي و مواد آن شامل : (دروس فني برق 40 سئوال با ضريب 2 ) - ( رياضيات 20 سئوال با ضريب 2 )- ( مباني کامپيوتر 15 سئوال با ضريب 1 ) – ( معارف اسلامي 10 سئوال با ضريب 1 ) – ( زبان انگليسي 15 سئوال با ضريب 1 ) مي باشد. http://agahan-niroo.ir/template/second.asp?fname=news.htm
اخبار روزنامه ها