استخدام دکتر داروساز 90/2/14

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پزشک ارسال شده در   14 اردیبهشت 1390-04 May 2011بازدید 1638


استخدام دکتر داروساز


, به یک مسئول فنی آقا , با پروانه جهت داروخانه , درشریف آبادورامین نیازمندیم
09195928546

استخدام دکتر داروساز

, شرکت توزیع سراسری دارو , دکترداروساز آقاجهت مسئولیت , نظارت انبار در جاجرودنیازمندیم
54- 84054053

استخدام دکتر داروساز

, دکتر داروساز آقا جهت , داروخانه شبانه روزی , نورآباد لرستان نیازمندیم
09121098190
[مسئول فنـي داروخانه]
مسئول فنـي داروخانه

, مسئول فنی داروخانه , شیفت صبح و عصر ,
66462883
[مسئول فني شيفت عصر]
مسئول فني شيفت عصر

, مسئول فنی شیفت عصر , میدان آهنگ
33186808
[مسئول فني داروخانه]
مسئول فني داروخانه

, مسئول فنی داروخانه , صبح و عصر- با پروانه , اسلامشهر- شهرک چهاردانگه
55245616

استخدام دکتر داروساز

, دکتر داروساز , جهت شیفت عصر داروخانه , به همکاری دعوت می شود
33551265
[به يك پزشك داروساز]
به يك پزشك داروساز

, به یک پزشک داروساز , جهت مسئول و موسس , نیازمندیم
4222130 - 0665

استخدام دکتر داروساز

, دکتر داروساز , جهت مسئولیت فنی ، عصر , داروخانه فوری نیازمندیم
77473099
[قائم‌مقام‌يامسئول‌فني‌داروخانه]
قائم‌مقام‌يامسئول‌فني‌داروخانه

, قائم مقام یامسئول فنی داروخانه , جهت شیفت صبح و عصر
2249892 _ 0291 88799457
[دانشجو يا داروساز بعنوان]
دانشجو يا داروساز بعنوان

, دانشجو یا داروساز بعنوان , قائم مقام شیفت صبح جهت , داروخانه محدوده پیروزی نیازمندیم
33833457

استخدام دکتر داروساز

, دکتر داروساز , جهت داروخانه تمام وقت , درشهرستان نهاوند نیازمندیم
08523244851
[پزشك‌داروسازبامجوزداروخانه]
پزشك‌داروسازبامجوزداروخانه

, پزشک داروسازبامجوزداروخانه , جهت همکاری یامشارکت , (منطقه مشیریه) نیازمندیم
33486691و33461003

استخدام دکتر داروساز

, داروساز جهت روزهای , فرد عصرها نیازمندیم , (محدوده شهرری)
33396039و33747057

استخدام دکتر داروساز

, داروساز با امتیاز کافی , جهت تاسیس داروخانه , نیازمندیم
66032587


استخدام دکتر داروساز
اخبار روزنامه ها