پزشكان در مناطق محروم حق جذب مي‌گيرند

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پزشک ارسال شده در   07 خرداد 1390-28 May 2011بازدید 1766


عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي گفت: براي نخستين بار بودجه اي براي حق جذب پزشكان در مناطق محروم اختصاص يافته است.
محمد ضابطي در گفتگو با ايرنا افزود: اين بودجه قرار است امسال در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور توزيع شود.وي خاطرنشان كرد، سهم پزشكان از اين بودجه در مناطق مختلف، يكسان نخواهد بود چرا كه شرايط زندگي در مناطق مختلف كشور متفاوت است.
عضو كميسيون بهداشت مجلس اظهار داشت: مطالعات ثابت كرده است كه نيروي پزشكي مورد نياز كشور به مقدار كافي وجود دارد اما هنوز در برخي مناطق نسبت به نارسايي نظام سلامت، شكايت مي‌شود.ضابطي گفت: اين شكايت ها به آن دليل است كه عدالت را با مساوات اشتباه گرفته ايم، به عنوان مثال براي رعايت عدالت در مناطق محروم بايد به امكاناتي كه در اختيار پزشكان قرار مي‌گيرد، توجه داشت.وي تصريح كرد، به ندرت پزشكاني كه داراي 'فرزند در سن مدرسه' هستند در مناطق محروم ماندگار مي‌شوند چرا كه آنان خواستار فراهم آمدن بهترين امكانات براي فرزند خود هستند اما به همان ميزان، پزشكان شاغل در مناطق مرفه، حقوق مي‌گيرند.ضابطي خاطرنشان كرد، بنابراين بايد دانش آموختگان جديد و نيز پزشكان مجرد را براي ماندگار شدن در مناطق محروم از طريق افزايش امكانات و تسهيلات، جذب كرد.

اخبار روزنامه ها