استخدام پاتولوژيست 90/03/08

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پزشک ارسال شده در   08 خرداد 1390-29 May 2011بازدید 1485


, همکار پاتولوژیست و یا دکترای , حرفه ای جهت مسئول فنی , آزمایشگاه درتهران نیازمندیم
1390/3/8 الی 1390/3/9
66624348و66602836


استخدام پاتولوژيست
اخبار روزنامه ها