استخدام دکتر داروساز 90/3/10

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پزشک ارسال شده در   10 خرداد 1390-31 May 2011بازدید 1519


استخدام دکتر داروساز

داروساز- SOP - GDP- GSP شركتهاي داروئي

مشاوره در مورد روشهاي بهينه توزيع و انبارداري GDP -GSP و اجراي رويه هاي استاندارد SOP در شركتهاي توزيع داروئي در شمالغرب كشور
تلفن : 09148917768

استخدام دکتر داروساز

, شرکت توزيع و پخش دارو , دارو ساز جهت مسئول فني , و نظارت انبار نيازمنديم
( 30 خط ) 27616000

مسئول فنی داروخانه


, مسئول فنی داروخانه , صبح و عصر- با پروانه , شهرک چهاردانگه
55245616

مسئول فنی داروخانه

, مسئول فنی داروخانه , ( با پروانه ) ,
66462883
[‌داروخانه‌اي واقع در‌منطقه‌غرب]
‌داروخانه‌اي واقع در‌منطقه‌غرب

, داروخانه اي واقع در منطقه غرب , تهران در شيفت عصر نياز به , مسئول فني يا قائم مقام دارد
44701222

مسئول فنی داروخانه

, مسئول فني تمام وقت , جهت داروخانه نيازمنديم ,
4609844 - 0261


استخدام دکتر داروساز
, داروساز جهت شيفت صبح , نيازمنديم , محدوده ورامين
3231011 _ 0291
[مسئول فني يا قائم‌ مقام مجرب]
مسئول فني يا قائم‌ مقام مجرب

, مسئول فني يا قائم مقام مجرب , روزهاي زوج شيفت عصر , داروخانه نويد-پيروزي(تماس عصر)
33342259 ـ33343090

داروساز‌ نيمه‌ وقت‌ شيفت‌ صبح

, داروساز نيمه وقت شيفت صبح , درشهرستان تاکستان نيازمنديم
5222334 - 0282 26216717


استخدام دکتر داروساز
اخبار روزنامه ها