استخدام روانشناس 90/03/17

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پزشک ارسال شده در   17 خرداد 1390-07 June 2011بازدید 3266


دوره‌تخصصي‌سخنوري‌حرفه‌اي

, دوره تخصصی سخنوری حرفه ای , و فنون ارتباطات کلامی , با ارائه گواهینامه پایان دوره
1390/3/17 الی 1390/3/18
88935420و44200438

روانشناس و مدد كار آقا

, روانشناس و مدد کار آقا , جهت اشتغال درگشتهای جمع آوری , بی خانمانها باحقوق مکفی
1390/3/17 الی 1390/3/18
55537245


استخدام روانشناس
اخبار روزنامه ها