استخدام بيمارستان امام حسين (ع)

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پزشک ارسال شده در   18 خرداد 1390-08 June 2011بازدید 5169بيمارستان امام حسين (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي از افراد تحصيلكرده در مقطع دكتري
پزشك عمومي دعوت به همكاري مي نمايد.
نحوه تماس:
از متقاضیان محترم دعوت می شود با در دست داشتن مدارک تحصیلی و سوابق کاری خود حداکثر تا 5 روز پس از انتشار آگهی به حوزه مدیریت بیمارستان واقع در خیابان شهید مدنی – بیمارستان امام حسین ( ع) مراجعه فرمایند.
آخرين مهلت:
20 خرداد 1390 12:0


استخدام بيمارستان امام حسين (ع)
اخبار روزنامه ها