استخدام پزشک عمومی در بیمارستان پاسارگاد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پزشک ارسال شده در   23 تیر 1390-14 July 2011بازدید 2415


استخدام پزشک عمومی در بیمارستان پاسارگاد

بیمارستان و زایشگاه پاسارگاد پزشک عمومی نیازمند است .

تلفن تماس
77605450
77501988


استخدام پزشک عمومی بیمارستان پاسارگاد
اخبار روزنامه ها