استخدام دامپزشک 90/5/17

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پزشک ارسال شده در   17 امرداد 1390-08 August 2011بازدید 2977


استخدام دامپزشک 90/5/17

, یک شرکت معتبر تجاری , به عنوان نماینده چند شرکت , خارجی جهت ثبت محصولات , خود نیاز به دامپزشک خانم , به عنوان مسئول فنی دارد , متقاضیان محترم میتوانند , رزومه خودرا تا تاریخ , 25/ 05 /90 به پست , الکترونیکی ذیل
88302944 ارسال نمايند ويا شماره فكس ذيل yahoo.com @ reg.app2814


استخدام دامپزشک 90/5/17
اخبار روزنامه ها