استخدام پزشک عمومی و دندانپزشک 91/10/05

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پزشک ارسال شده در   05 دی 1391-25 December 2012بازدید 2530

دندانپزشک عمومی

دندانپزشک عمومی , و متخصص اندو آقا , باپروانه تهران جهت همکاری , درکلینیک دندانپزشکی , باسابقه نیازمندیم ,
09121581394

2-به یک دندانپزشک ماهر آقا

به یک دندانپزشک ماهر آقا , روزهای فرد شیفت عصر نیازمندیم
66564587 66423389

3-به دندانپزشک

به دندانپزشک , جهت درمانگاه شبانه روزی , نیازمندیم
26300126

4- دندانپزشک , با پروانه تهران , فوری نیازمندیم
66202022

استخدام پزشک عمومی و دندانپزشک
اخبار روزنامه ها