استخدام دکترای علوم آزمایشگاهی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پزشک ارسال شده در   10 شهریور 1390-01 September 2011بازدید 2328استخدام دکترای علوم آزمایشگاهی

, دکترای علوم آزمایشگاهی , جهت مسئول فنی آزمایشگاه , درغرب تهران نیازمندیم
77460879

دكتراي علوم آزمايشگاه
, دکترای علوم آزمایشگاه , یا پاتولوژی جهت مسئولیت , فنی شیفت صبح(بیمارستان )
66299504
استخدام دکترای علوم آزمایشگاهی
اخبار روزنامه ها