استخدام متخصص جراح عمومی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پزشک ارسال شده در   10 شهریور 1390-01 September 2011بازدید 2608استخدام متخصص جراح عمومی


, یک مرکز درمانی در استان بوشهر , نیازبه 1 - متخصص بیهوشی 2 نفر , 2- متخصص جراحی عمومی 2 نفر دارد

تماس 10 تا 12 صبح 44147274


استخدام متخصص جراح عمومی
اخبار روزنامه ها