استخدام پزشک MMT

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پزشک ارسال شده در   16 مهر 1390-08 October 2011بازدید 2694پزشك MMT
پزشک MMT , افسریه
33658883

پزشك MMT
پزشک MMT , خیابان 17شهریور تقاطع آهنگ , صبح و عصر (درمانگر)
33710496

پزشك‌ آقا داراي مدرك MMT
پزشک آقا دارای مدرک MMT , جهت مسولیت فنی شیفت صبح , درمانگاه ترک اعتیادآماده راه اندازی
(محدوده نارمك) 09128109251

پزشك دوره ديدهMMT
, پزشک دوره دیدهMMT , جهت کلینیک ترک اعتیادواقع , در مسعودیه-ورامین(باحقوق مکفی)
88717694و88717737

پزشك دوره ديدهMMT
, پزشک دوره دیدهMMT , جهت کلینیک ترک اعتیادواقع , در پیروزی و بلوارکشاورز
88717694و88717737
استخدام پزشک MMT
اخبار روزنامه ها