استخدام پزشک عمومی آقا / مطب کار در مرکز دولتی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پزشک ارسال شده در   10 آبان 1390-01 November 2011بازدید 2309استخدام پزشک عمومی آقا / مطب کار در مرکز دولتییک مركز دولتی ازپزشک عمومی (آقا) آشنا به طب كار دعوت به همكاری
مي نمايد.

تلفن تماس:    22549678    خانم بختیاری


پایان مهلت اعتبار آگهی 11 آبان 90استخدام پزشک عمومی،آقا،مطب کار،مرکز دولتی
اخبار روزنامه ها