استخدام درمانگاه خیریه شبانه روزی حضرت علی اصغر (ع)

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پزشک ارسال شده در   25 فروردین 1392-14 April 2013بازدید 2518


استخدام درمانگاه خیریه شبانه روزی حضرت علی اصغر (ع)

تاریخ انقضا : 10 تیر 1392
شماره تماس : 33390555
درمانگاه خیریه شبانه روزی حضرت علی اصغر (ع)

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات


تهران

ری

علی اصغر (ع)

پوست و مو

متخصص

۱

درصدی (توافقی)

یک روز در هفته


جراح عمومی

متخصص

۱

۲ روز در هفته

قلب و عروق

متخصص

۱

یک روز در هفته

گوش و حلق و بینی

متخصص

۱

ارتوپدی

متخصص

۱

داخلی

متخصص

۱

۲ روز در هفته

مغز و اعصاب

متخصص

۱

یک روز در هفته

اطفال

متخصص

۱

۳ روز در هفته

چشم

متخصص

۱

یک روز در هفته

دندانپزشک

متخصص

۱

۲ روز در هفته

دندانپزشک

دکترا

۱

عصر

پزشک عمومی

دکترا

۱

ساعتی

شیفت شب

پرستار

کارشناس

۱

صبح و عصر

بهیار

دیپلم

۱

 
استخدام پزشک عمومی استخدام پزشک گوش و حلق و بینی استخدام پزشک عمومی استخدام بهیار استخدام پزشک پوست و مو استخدام پزشک داخلی استخدام ارتوپدی استخدام پزشک اطفال استخدام مغز و اعصاب استخدام پزشک چشم استخدام پرستار استخدام پزشک قلب و عروق استخدام دندانپزشک
اخبار روزنامه ها