استخدام پزشک متخصص اطفال در بيمارستان و زايشگاه پاسارگاد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پزشک ارسال شده در   18 اردیبهشت 1391-07 May 2012بازدید 2117
استخدام  پزشک متخصص اطفال در بيمارستان و زايشگاه پاسارگاد

پزشك متخصص اطفال جهت كشيك عصر نيازمنديم.


بيمارستان و زايشگاه پاسارگاد
نحوه تماس:
تلفن: 77602078
آخرين مهلت:
24 ارديبهشت 1391
استخدام پزشک متخصص اطفال
اخبار روزنامه ها