فرصت‌های شغلی مراكز درمانی بعضی از استان‌های كشور منتشر شد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پزشک ارسال شده در   25 آبان 1391-15 November 2012بازدید 2767

فرصت‌های شغلی مراكز درمانی بعضی از استان‌های كشور منتشر شد


فرصت‌های شغلی مراكز درمانی استانهای آذربايجان غربی، اردبيل و اصفهان منتشر شد.
پرتال دانشگاهی به نقل از خبرنگار بازاركار، سازمان نظام پزشكي به منظور رفع نياز مراكز درماني و ايجاد اشتغال اعضاي سازمان اقدام به جمع‌آوري نيازهاي مراكز درماني به كادر پزشكي و درماني در 31 استان كشور نموده است.
بر اين اساس، متقاضيانی كه مايل به اشتغال در يكي از مراكز درماني مي‌باشند علاوه بر امكان مستقيم با اين مراكز در صورت تمايل به دريافت معرفي‌نامه مي‌توانند با سازمان تماس حاصل نمايند.فرصت‌های شغلی مراكز درمانی شغلی مراكز درمانی بعضی از استان‌ها انتشار فرصت های شغلی مراکز درمانی
اخبار روزنامه ها