استخدام پزشک عمومی آقا جهت کار در درمانگاه

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پزشک ارسال شده در   23 آذر 1391-13 December 2012بازدید 1146

استخدام پزشک عمومی آقا جهت کار در درمانگاه


پزشک عمومی آقا جهت , درمانگاه(شهرستان)برای 2نوبت , 5روزه در ماه با شرایط ویژه


مهلت و شماره تماس : 1391/9/22 الی 1391/9/25
09113773481استخدام استخدام پزشک استخدام پزشک آقا
اخبار روزنامه ها