استخدام پزشک عمومی آقا جهت کار در درمانگاه شبانه روزی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پزشک ارسال شده در   03 دی 1391-23 December 2012بازدید 1115
استخدام پزشک عمومی آقا جهت کار در درمانگاه شبانه روزی


پزشک عمومی آقا با تجربه , جهت کاردردرمانگاه شبانه , روزی درنسیم شهر رباط کریم.

مهلت و شماره تماس:

1391/10/3 الی 1391/10/4
تماس تا16 ) 56756666
استخدام استخدام پزشک استخدام پزشک عمومی
اخبار روزنامه ها