استخدام دندانپزشک جهت کار در کلینیک

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پزشک ارسال شده در   07 دی 1391-27 December 2012بازدید 1514

استخدام دندانپزشک جهت کار در کلینیک

همکار دندانپزشک باتجربه , درکلینیک اختصاصی دندانپزشکی

شماره و مهلت تماس :

1391/10/6 الی 1391/10/8

8 و 44177047 44144050

استخدام استخدام پزشک استخدام دندانپزشک
اخبار روزنامه ها