استخدام پزشک عمومی با پروانه تهران جهت شیفت شب کلینیک

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پزشک ارسال شده در   07 دی 1391-27 December 2012بازدید 1196
استخدام پزشک عمومی با پروانه تهران جهت شیفت شب کلینیک


پزشک عمومی , با پروانه تهران جهت مسئول فنی , شیفت شب کلینیک شهرری نیازمندیم.

شماره و مهلت تماس :

1391/10/7 الی 1391/10/9
55902608استخدام استخدام پزشک استخدام پزشک جهت شیفت شب
اخبار روزنامه ها