استخدام تعدادی پزشک و کارمند اداری جهت کار در بیمارستان پاستور

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پزشک ارسال شده در   19 دی 1391-08 January 2013بازدید 2806


استخدام تعدادی پزشک و کارمند اداری جهت کار در بیمارستان پاستور


بیمارستان پاستورنو , استخدام در رادیولوژی , 1 - کارشناس رادیولوژی به , صورت پاره وقت،آشنابه سی تی , 2 - سوپروایزر بخش , تصویربرداری با سابقه کار , 3 - نظافتچی خانم شیفت صبح , (ارسال رزومه به فکس).

شماره و مهلت تماس تا تاریخ :

1391/10/18 الی 1391/10/20

تلفن : 88502324 فكس : 88539951استخدام استخدام پزشک استخدام کارمند اداری استخدام پزشک متخصص
اخبار روزنامه ها