استخدام تعدادی پزشک با تخصص های گوناگون در درمانگاه آستانه به

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پزشک ارسال شده در   26 دی 1391-15 January 2013بازدید 1352
استخدام تعدادی پزشک با تخصص های گوناگون در درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی آستانه به , متخصصین زنان وزایمان ،ارتوپد , اطفال باشرایط عالی نیازمنداست.

شماره و مهلت تماس :

1391/10/25 الی 1391/10/26


36733221


استخدام استخدام پزشک استخدام پزشک متخصص استخدام پزشک در درمانگاه
اخبار روزنامه ها