استخدام پزشک اورژانس جهت کار به مدت یک هفته در ماه

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پزشک ارسال شده در   01 دی 1391-21 December 2012بازدید 1266استخدام پزشک اورژانس جهت کار به مدت یک هفته در ماهپزشک اورژانس , یک هفته در ماه حقوق 1 م تومان , با پرواز پارس آباد.


1391/10/26 الی 1391/10/29


88206080شماره تماس
استخدام استخدام پزشک استخدام پزشک اورژانس
اخبار روزنامه ها