استخدام متخصص پوست و مو

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پزشک ارسال شده در   03 بهمن 1391-22 January 2013بازدید 1173


استخدام متخصص پوست و مومتخصص پوست و مو , جهت همکاری درکلینیک زیبایی , تمام وقت نیازمندیم.

مهلت و شماره تماس :

1391/11/1 الی 1391/11/3

22010517
استخدام پزشک استخدام پزشک متخصص استخدام پزشک متخصص پوست و مو
اخبار روزنامه ها