استخدام پزشک روانشناس بالینی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پزشک ارسال شده در   12 بهمن 1391-31 January 2013بازدید 2206
استخدام پزشک روانشناس بالینیبه یک خانم روانشناس بالینی و , خانم مددکار و یک خانم منشی , نیازمندیم (جهت مرکز ترک اعتیاد).

مهلت و شماره تماس :


1391/11/11 الی 1391/11/12

66901193

استخدام استخدام روانشناس بالینی استخدام پزشک
اخبار روزنامه ها